En mann henvendte seg til Likestillingsombudet vedrørende en stillingsannonse fra et parfymeri. I stillingsutlysningen sto det at ”4 glade jenter søker likesinnet”. Videre i annonsen sto det at ”Vi er en trivelig gjeng med glade jenter som ønsker ei til på laget”. Ut fra denne teksten syntes det klart at man ønsket en kvinne til stillingen.

Likestillingsombudet viste til likestillingsloven som krever at stillinger skal utlyses for begge kjønn, med mindre man har en åpenbar grunn til å lyse ut stillingen bare for menn eller kvinner. Ombudet viste til at kjønnsnøytrale annonse vil virke som en oppfordring til både kvinner og menn om å søke arbeid ut fra interesser og kvalifikasjoner, uten hensyn til kjønn eller tradisjonelle oppfatninger av hva slags arbeid som passer for menn og kvinner. Kjønnsnøytrale annonser er på den måten en grunnleggende forutsetning i arbeidet for et mer likestilt og mindre kjønnsdelt arbeidsmarked.

Ut fra annonseteksten var det, etter Ombudets oppfatning, ingenting som skulle tilsi at det fantes noen åpenbar grunn til å utelukke menn fra å søke stillingen. Annonsen var derfor i strid med likestillingsloven. Parfymeriet tok Ombudets avgjørelse til etterretning.

Saksnummer: 2003/403
Emne: stillingsannonse, jenter, parfymeri
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.1