En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet for å spørre om hun kunne kreve at det ansettes vikar i hennes stilling mens hun var i permisjon.

Til dette opplyste Likestillingsombudet at det i utgangspunktet ikke vil være i strid med likestillingsloven at en arbeidsgiver velger å ikke ansette en vikar i stillingen når noen skal ut i permisjon. Dette er en beslutning som ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Ombudet påpekte imidlertid at valget om å ikke ansette vikar ikke skal få negative konesekvenser for den som er ute i permisjon. Man har krav på å komme tilbake til en stilling med samme lønn og på samme nivå som tidligere. I tillegg skal arbeidsoppgavene i hovedsak være likeverdige med de tidligere arbeidsoppgavene, både når det gjelder innhold og ansvar.

Saksnummer: 2003/427
Emne: fødselspermisjon, vikar
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0