En kvinne klaget på at det i en fotballcup ble satt opp pengepremie i herreklassen, mens det i dameklassen ble utdelt andre premier.

Arrangørene opplyste at pengepremien i herreklassen utgjorde noe over 10 % av det som kom inn i påmeldingsavgifter fra herrelagene. Dersom man skulle sette opp en pengepremie etter den samme prosentandelen i kvinneklassen, ville dette føre til en forholdsvis lav pengepremie sammenlignet med herreklassen. Arrangørene valgte derfor å dele ut andre og dyrere premier i dameklassen.

Likestillingsombudet viste til at likestillingsloven § 3 forbyr forskjellsbehandling av kvinner og menn. Så lenge arrangørene delte ut premier av lik eller tilnærmet lik verdi , sett i forhold til deltakeravgiften både i herre- og dameklassen, kunne imidlertid ikke Ombudet se at det forelå noen forskjellsbehandling av kvinner og menn.

Saksnummer: 2002/410
Emne: idrett, fotballcup, pengepremier, premie
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0