En kvinne hadde vært ansatt ved en skole i flere år. Hun hadde hele tiden vært ansatt som klassestyrer, bortsett fra det året hun gikk ut i permisjon. Kvinnen var i permisjon store deler av dette skoleåret. Ved at hun ikke ble satt opp som klassestyrer, mistet hun klassestyrertillegget og fikk dermed mindre fødselspenger utbetalt. Kvinnen ba derfor Likestillingsombudet om å vurdere saken.

Skolen viste til at klassen som kvinnen var klassestyrer for året før hun gikk ut i permisjon, skulle over på ungdomsskolen. Kvinnen måtte derfor ha blitt plassert i en ny klasse. Rektor ved skolen mente at det ville være helt unaturlig å la en person være klassestyrer i bare 14 dager i en ny klasse. Videre påpekte rektor at det ikke er noen automatikk i at en som tidligere har vært klassestyrer skal fortsette med det.

Likestillingsombudet konkluderte med at skolen hadde handlet i strid med likestillingsloven da kvinnen ikke ble klassestyrer for det skoleåret hun gikk ut i permisjon. Ombudet fant det mest sannsynlig at kvinnen ville fortsatt å være klassestyrer dersom hun ikke hadde hatt permisjon, fordi hun hele tiden hadde vært ansatt som det, og ble igjen klassestyrer året etter at hun hadde hatt permisjon. Det å ikke være klassestyrer dette ene året medførte økonomisk tap for kvinnen. Ombudet kunne ikke se at det kunne være problematisk for skolen å finne en vikar for kvinnen.

På bakgrunn av Ombudets avgjørelse, uttalte rektor ved skolen at kvinnen ville få utbetalt det hun hadde tapt i arbeidsfortjeneste.

Saksnummer: 2002/256
Emne: klassestyrertillegg, fødselspermisjon, lærer
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0