En mann klaget til Likestillingsombudet fordi han måtte betale merverdiavgift i forbindelse med utleie av kvinnelige strippere. Han viste til at det ikke ble krevd avgift av salg av billetter til show med Chippendales. Mannen mente skattemyndighetene på denne måten forskjellsbehandlet kvinnelige og mannlig strippere.

Skattemyndighetene opplyste at virksomhetens avgiftspliktige status måtte avgjøres ut fra en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle. Spørsmålet blir om det sentrale elementet i forestillingen er det teatralske eller musikalske, eller selve avkledningen.

Likestillingsombudet kunne på denne bakgrunn ikke se at skattemyndighetene vurderte forestillingene forskjellig avhengig om det var menn eller kvinner som utførte strippingen. Etter Ombudets mening var ikke kjønn avgjørende for om tjenesten var avgiftspliktig eller ikke, men typen show.

Saksnummer: 2002/368
Emne: skatt, stripping, merverdiavgift
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0