En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet fordi hun ønsket å gjennomføre frivillig siviltjeneste. Hun hadde søkt om dette, men fått opplyst at kvinner ikke kan gjennomføre siviltjeneste. Kvinnen mente dette var forskjellsbehandling på grunn av kjønn.

Likestillingsombudet viste til at det kun er menn som er pålagt å utføre militærtjeneste, noe som i seg selv er en forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Vernepliktsloven har imidlertid forrang for likestillingsloven fordi politikerne ikke har ønsket å innføre likestilling i forsvaret. Som følge av dette oppstår det mange avledede former for forskjellsbehandling. Forholdet er derfor ikke i strid med likestillingsloven, da siviltjenesten er en ordning som bare eksisterer som et alternativ til militærtjenesten. Hovedpoenget er at det ikke skal være enkelt å slippe unna militærtjenesten. Det er ikke slik at man hvert år har behov for et visst antall personer i siviltjeneste. Kvinner har ikke plikt til å gjennomføre militærtjeneste og kan da heller ikke kreve siviltjeneste.

Saksnummer: 2003/226
Emne: siviltjeneste, militærtjeneste, kvinner
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0