En mann klaget til Likestillingsombudet fordi en ideell organisasjon søkte etter ungdommer, en gutt og en jente, til internasjonalt oppdrag som ungdomsledere. Organisasjonen begrunnet dette med hensynet til utførelsen av oppdraget og samarbeidet internt og eksternt. Det ble blant annet opplyst at ungdommene skulle bo sammen, og at jentene og guttene skulle dele hvert sitt soverom og bad. I tillegg skulle deltakerne delta i oppsøkende virksomhet mot barn og unge og i denne forbindelse være rollemodeller overfor målgruppene.

Likestillingsombudet vurderte saken som en stillingsutlysning for midlertidig ansettelse. Ombudet uttalte at en stilling ikke skal lyses ledig for bare det ene kjønn med mindre det finnes en åpenbar grunn til det. Lovens vilkår om åpenbar grunn tolkes strengt og forstås slik at det må foreligge en saklig og akseptabel grunn knyttet til stillingens innhold. Likestillingsombudet konkluderte med at utlysningen ikke var i strid med likestillingsloven, og la i denne sammenheng særlig vekt på argumentet om at deltakerne skulle være rollemodeller. I tillegg kunne hensynet til bluferdighet anføres, da to og to av deltakerne skulle dele soverom og bad.

Ombudets avgjørelse ble påklaget til Klagenemnda for likestilling, som kom til samme konklusjon som Ombudet. Nemnda mente imidlertid ikke at det dreide seg om ansettelse, men vurderte saken i forhold til den generelle bestemmelsen i likestillingsloven § 3. Nemndas vedtak kan leses i sin helhet under Klagenmendas vedtak 9/2003.

Saksnummer: 2002/355
Emne: kvotering, lederprogram, ungdomsleder, organisasjon
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.1