En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet vedrørende beregningen av fødselspenger. Kvinnen skulle ut i fødselspermisjon og var sykemeldt i tiden forut for permisjonen. På grunn av dette fikk hun ikke med seg lønnstillegget som ble gitt alle ansatte mens hun var sykemeldt.

Lønnstillegget ga seg verken utslag i økt sykepengegrunnlag eller økt fødselspengegrunnlag.

Likestillingsombudet gjorde Barne- og familiedepartementet oppmerksom på problemstillingen og ba departementet ta med seg innpillet ved sin gjennomgang av fødselspengeordningen.

Saksnummer: 2003/394
Emne: turnus, graviditet, sykemelding, lønnsøkning, permisjon
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0