En kvinne klaget til Likestillingsombudet fordi det under en sykkelfestival ikke var satt opp noen dameklasse.

Arrangørene av festivalen begrunnet dette med at man på grunn av plassmangel dette året, måtte redusere festivalens omfang.

Ombudet påpekte at det er viktig at begge kjønn får anledning til å utfolde seg i idrettskonkurranser, og at det var uheldig at arrangørene ikke fant en annen måte å redusere festivalens omfang på enn å kutte ut kvinneklassen. Ombudet viste videre til at det er symptomatisk at det i slike tilfeller er kvinneklassen og ikke herreklassen som kuttes ut. Arrangørene ble derfor oppfordret til å ta synspunktene til etterretning slik at festivalen neste år også har en klasse for kvinner.

Saksnummer: 2004/224
Emne: sykkelritt, kvinneklasse, deltakelse, festival
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0