To kvinner henvendte seg til Likestillingsombudet med spørsmål om arbeidsgiver har rett til å frata frynsegoder som fri avis i den perioden man er i fødselspermisjon. Kvinnene hadde i sin ansettelsesavtale krav på en fri avis per år i tillegg til lønnen.

Likestillingsombudet viste til at likestillingsloven innebærer at man ikke skal stilles dårligere enn man ellers ville ha vært på grunn av graviditet eller fødsel. Ombudet uttalte videre at man i dette tilfellet må se på om man på arbeidsplassen hadde en avtale om full lønn under permisjon. Spørsmålet blir i så fall om retten til fri avis var ment å være en del av lønnen og dermed en del av avtalen om full lønn under permisjon. Dette blir et spørsmål om tolkning av avtalen. Avtalen må ikke forskjellsbehandle kvinner og menn som tar ut fødselspermisjon, og heller ikke de som tar ut fødselspermisjon i forhold til arbeidstakere med andre typer langvarige fravær. Dersom fri avis er et frynsegode uavhengig av lønnen, må vurderingen knyttes opp til hvilke betingelse arbeidstakere med andre typer langvarige fravær har

Saksnummer: 2004/103
Emne: fødselspermisjon, fri avis, frynsegoder
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0