En mann reagerte på flere boligannonser hvor det fremgår at kun jenter er ønsket som leietakere. Han henvendte seg til Likestillingsombudet for å få en uttalelse om lovligheten av slike annonser.

Likestillingsombudet viste til at det i utgangspunktet er i strid med likestillingsloven å ekskludere det ene kjønn når man skal leie ut bolig. Likestillingsloven har imidlertid en bestemmelse i § 2 hvor det gjøres unntak for familieliv og rent personlige forhold. Dersom boligen man skal leie ut har en tilknytning til egen bolig, regnes det som rent personlig forhold og det vil da ikke være ulovlig å utelukke et kjønn. Dersom man leier ut en separat leilighet uten tilknytning til egen bolig, vil det imidlertid være i strid med likestillingsloven å utelukke det ene kjønn fra å komme i betraktning.

Saksnummer: 2004/324
Emne: utleiebolig, kjønn, boligannonser
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0,  § 2.