En mann henvendte seg til Likestillingsombudet på vegne av sin kone. Hans kone var gravid i femte måned, og skal av den grunn ha blitt nektet å registrere seg som arbeidssøkende hos Aetat.

Som svar på henvendelse fra ombudet, beklaget Aetat det inntrufne, og viste til at den enkelte arbeidssøkende skal møtes med respekt og gis bistand ut fra egne behov og forutsetninger. Alle brukere skal videre gis informasjon og veiledning om arbeidsmarkedet, yrker og utdanning.

Etter ombudets henvendelse ble kvinnen registrert som arbeidssøkende, og ombudet avsluttet derfor saken fordi det diskriminerende forholdet var opphørt.

Saksnummer: 2004/187
Emne: arbeidsledig, arbeidsledighetstrygd, gravid, registrering
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0