En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet med spørsmål om hvordan hun skulle forholde seg til potensielle arbeidsgivere i og med at hun var arbeidssøker og gravid.

Likestillingsombudet viste til at en arbeidsgiver ikke har anledning til å legge vekt på at en søker er gravid når man vurderes til en stilling. Man har ingen plikt til å oppgi graviditet under et jobbintervju, og arbeidsgivere har ingen grunn til å føle seg lurt dersom dette ikke oppgis. Man må selv føle på hvilke moralske forpliktelser man har overfor en potensiell arbeidsgiver. Ombudet foreslo at det kunne være praktisk å fortelle om graviditeten i forbindelse med at man takker ja til en tilbudt stiling, slik at arbeidsgiver har mulighet til å planlegge mulige vikariater.

Saksnummer: 2004/427
Emne: ansettelse, graviditet, jobbsøking, intervju
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0