En mann henvendte seg til Likestillingsombudet med spørsmål om likestillingsloven kunne anvendes overfor sameiere.

Likestillingsombudet viste til likestillingsloven § 2 som fastslår at i familieliv og rent personlige forhold, skal ikke loven håndheves av Likestillingsombudet. Forholdet til de som ikke stiller opp på dugnader, samt styrets fordeling av arbeid mellom beboere, vil i denne sammenheng anses for å være personlige forhold. Det betyr ikke at likestillingsloven ikke gjelder for disse forholdene. Det vil derfor være i strid med loven å pålegge beboerne arbeid avhengig av hvilket kjønn de har. Ombudet kan imidlertid ikke håndheve loven i slike saker, og må derfor avvise slike saker.

Saksnummer: 2004/465
Emne: sameiere, dugnad, kvinner, beboere
Klager: mann
Lovanvendelse: § 2.