En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet for å be Ombudet om å ta stilling til om hun ble forskjellsbehandlet i strid med likestillingsloven da arbeidsstedet ble omorganisert. Kvinnen arbeidet ved et sykehus, og var i fødselspermisjon da omorganiseringen ble gjennomført. Fordi kvinnen var i permisjon, ble hun ikke plassert på en bestemt avdeling. Kvinnen reagerte på dette og viste til at hvor hun skulle jobbe når hun kom tilbake fra permisjon var like viktig og opptok henne like mye som de som fysisk var på jobb og at hun følte hun ville bli plassert der det var ”hull i kabalen”.

Sykehuset opplyste at de ga de ansatte anledning til å sette opp sine ønsker for plassering ved omorganiseringen og man forsøkte å etterkomme disse ønskene så langt som mulig. Sykehuset viste til at det ved å vente med å plassere kvinnen, var større sjanser for at hun kunne havne på avdelingen hun ønsket seg.

Etter Ombudets mening er det prinsipielt problematisk å begrunne en forskjellsbehandling i hensyn til den som blir forskjellsbehandlet, i strid med vedkommendes egne ønsker. Kvinnen selv så ikke på dette som noen fordel. Dersom kvinnen hadde blitt plassert samtidig med de andre, ville det dessuten heller ikke vært noe til hinder for å omplassere henne om det i ettertid ble ledig en plass der hun hadde ønsket seg. Ved å bli plassert senere, risikerte hun at andre ansattes ønsker ble tatt hensyn til slik at plassen hun ønsket seg ble opptatt. Hensynet til kvinnen var derfor ikke et saklig hensyn som kunne begrunne forskjellsbehandling. Sykehuset handlet altså i strid med likestillingsloven § 3 ved å ikke plassere kvinnen samtidig med de andre ansatte.

Saksnummer: 2004/269
Emne: omorganisering, fødselspermisjon, turnus
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0