I en stillingsannonse oppfordret en stiftelse kvinner mellom 25 og 35 år til å søke på stilling som sekretær/kontormedarbeider. En mann henvendte seg til Likestillingsombudet med spørsmål om en slik oppfordring var i samsvar med likestillingsloven.

Likestillingsombudet viste til at likestillingsloven forstås slik at det er tillatt å oppfordre det ene kjønn til å søke en stilling, dersom dette kjønnet er underrepresentert i den aktuelle stillingskategorien på arbeidsplassen. Det er vanligvis slik at kvinner er i flertall blant sekretærer, slik at det som regel ikke er tillatt å oppfordre kvinner til å søke slike stillinger.

Saksnummer: 2004/064
Emne: sekretær, oppfordring, stillingsannonse
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.1,  § 3.a