En kvinne ble sagt opp av sin arbeidsgiver mens hun var i fødselspermisjon. Grunnen til at hun ble sagt opp, var at virksomheten skulle avvikles. Kvinnen fikk to måneders oppsigelsesfrist mens tre menn i samme virksomhet fikk tre måneders oppsigelsesfrist. Kvinnen mente seg forskjellsbehandlet fordi hun var i fødselspermisjon.

Arbeidsgiver begrunnet den ulike behandlingen med at bedriften hadde en jobb som skulle ferdigstiles før avvikling av virksomheten. Dette arbeidet ble startet før kvinnen var tilbake i permisjon, og på grunn av oppdragets lengde var det nødvendig å gi arbeidstakerne lengre oppsigelsestid enn kvinnen.

Likestillingsombudet mente det etter dette var sannsynliggjort at det faktisk var ekstraarbeid i oppsigelsesperioden som måtte utføres av noen arbeidstakere, og at dette var grunnen til at de tre ansatte fikk en ekstra måned med oppsigelsestid. Det var ingenting i saken som tydet på at de tre arbeidstakerne fikk denne ekstra måneden av andre grunnen. Ombudet konkluderte derfor med at forholdet ikke var i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2003/362
Emne: oppsigelsestid, fødselspermisjon
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0