En kvinne klaget til Likestillingsombudet fordi hun og hennes ektemann ikke hadde fått tillatelse til å registrere begge sine etternavn som firmanavn (med ”&” mellom) til enkeltpersonsforetaket som ektefellene arbeidet i. Ektefellene hadde ulike etternavn. Begrunnelsen fra Brønnøysundregistrene var at det ønskede firmanavnet henspeilte på at det var mer enn en person som var involvert i foretaket, og at det derfor kan oppfattes som en annen organisasjonsform. Ektefellene reagerte på dette, og mente det var likestillingsmessig betenkelig at regelverket i praksis innebar at kvinnen jobber i mannens foretak.

Likestillingsombudet konkluderte med at vedtaket fra Brønnøysundregistrene om å nekte registrering av firmanavnet ikke var i strid med likestillingsloven. Ombudet la vekt på at kvinner og menn har lik adgang til å registrere enkeltpersonsforetak i sitt navn. Dersom man ønsker at flere personer skal stå ansvarlig for virksomheten, har man mulighet til å velge andre selskapsformer, som for eksempel ansvarlig selskap eller aksjeselskap.

Saksnummer: 2004/386
Emne: enkeltmannsforetak, registrering, navn
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0