Et firma hadde utformet en stillingsannonse, hvor man i annonsen omtalte en potensiell søker som "Vår mann må kunne…". En slik formulering ga inntrykk av at det var en mann firmaet ønsket å ansette.

På bakgrunn av en klage, henvendte Likestillingsombudet seg derfor til firmaet for å gjøre oppmerksom på at likestillingslovens bestemmelser setter krav til kjønnsnøytrale stillingsannonser, med mindre man har en åpenbar grunn til å lyse ut stillingen for det ene kjønn. Kravet til åpenbar grunn tolkes strengt, og må forstås slik at det må foreligge en saklig og akseptabel grunn knyttet til stillingens innhold. Ut fra annonseteksten kunne ikke Ombudet se noe som tilsa at det fantes noen åpenbar grunn til å utelukke kvinner fra å søke stillingen.

Firmaet beklaget den uheldige formuleringen i stillingsannonsen, og bekreftet at man ville utforme fremtidige annonse i samsvar med likestillingsloven.

Saksnummer: 2004/114
Emne: stillingsannonse, mann
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.1