En mannlig bussjåfør henvendte seg til Likestillingsombudet for å klage på uniformsreglementet til et busselskap.

Mannen mente reglementet var diskriminerende fordi kvinnene hadde valgfrihet i forhold til klesdrakt, i motsetning til mennene. Kvinnene kunne velge om de ville gå i bukse, skjørt eller shorts, mens mennene var pålagt å gå med bukse året rundt. Mennene hadde dermed ikke samme mulighet som kvinnene til å justere klesdrakten etter temperaturforholdene.

Likestillingsombudet viste til at det her foreligger en forskjellsbehandling av kvinner og menn og at spørsmålet dermed blir om forskjellsbehandlingen er saklig begrunnet. Denne saken er tilnærmet lik en tidligere sak som er behandlet hos Ombudet, og det vises derfor til sak 2002/212 for nærmere veiledning.

Saksnummer: 2004/298
Emne: uniformsreglement, buss
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0