En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet fordi hun mente det var et problem at kommunen hun jobbet i unnlot å ansette vikarer i stillinger som ble ledige. Ved avdelingen hun jobbet, var det i hovedsak kvinner. Mange av disse tok ut fødselspermisjon, noe som førte til at det til enhver tid var en eller flere ubesatte stillinger. Kvinnen mente dette gjorde det vanskelig for andre å bli gravide fordi flere permisjoner ville medføre en økt arbeidsmengde for de øvrige ansatte.

Likestillingsombudet viste til at likestillingsloven først og fremst skal beskytte enkeltpersoner eller grupper av personer mo handlinger som rammer dem direkte eller indirekte på grunn av kjønn. Når kommunen velger å ikke sette inn vikarer, vil en avdeling med mange kvinner kunne være spesielt utsatt. At dette skulle være i strid med likestillingslovens bestemmelser, mente ombudet likevel ville være å trekke hensikten med loven for langt. Ombudet foreslo at de ansattes organisasjoner kunne ta problemet opp med kommunen.

Saksnummer: 2004/430
Emne: vikariater, fødselspermisjon
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0