En kvinnelig leder av et offentlig kontor, hadde i en avis kommet med negative uttalelser om menn. Uttalelsene gikk ut på at hun kategoriserte menn som ildspåsettere og mulige drapsmenn dersom noe gikk dem imot. En mann påklaget disse uttalelsene til Likestillingsombudet, og mente de var kjønnsdiskriminerende.

Ombudet sa seg enig i at uttalelsene var unyanserte, stigmatiserende og diskriminerende overfor menn som gruppe. Ombudet viste imidlertid til at likestillingsloven kun omfattet kjønnsdiskriminerende handlinger. Ytringer rammes ikke av loven.

I etterkant har kvinnen beklaget denne uttalelsen.

Saksnummer: 2004/475
Emne: uttalelser, avis, ytring, menn, vold
Klager: mann
Lovanvendelse: