En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet med spørsmål om odelsrett. Kvinnen hadde en bror som var født i 1965, mens hun selv var født tidligere. Broren hevdet sin odel, og kvinnen ønsket derfor å vite om det var noen endringer i odelsloven i forhold til likestilling mellom kjønnene.

Likestillingsombudet tok kontakt med Landbruksdepartementet, og fikk der opplyst at det er odelsloven av 1974 som gjelder når sønnen på gården er født etter 1. januar 1965. I slike tilfeller er det eldste barn på gården som har odelsrett, uavhengig av kjønn. Det var derfor kvinnen som var best odelsberettiget i familien.

Saksnummer: 2005/024
Emne: odel, likestilling, fødselsår, odelsrett
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0