En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet vedrørende et forsikringsselskaps registreringsrutiner for reiseforsikring. Kvinnen viste til at hun og ektemannen hadde en kombinert hjem- og reiseforsikring. På plastkortet forsikringstakerne får som bevis på reiseforsikringen, var det imidlertid bare oppført mannens navn ”med familie”. Kvinnen reagerte på dette, og at hun som selvstendig person ikke fikk sikk eget navn på forsikringsbeviset.

Ved henvendelse til forsikringsselskapet fikk ombudet opplyst at kvinner og menn ikke forskjellsbehandles i forhold til hvilket navn forsikringskortet ble utstedt på. På grunn av begrensningene i datasystemet, ble kortene kun utstedt på ett navn med familie. Om dette var mannens eller kvinnens navn, var avhengig av hvem forsikringen var registrert på. Likestillingsombudet konkluderte derfor med at forsikringsselskapets praksis ikke var i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2005/119
Emne: registrering, forsikring, kjønn
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0