- 37,4 prosent kvinner i landets kommunestyrer er altfor lite, og regjeringen må vurdere endringer i valgloven, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Beate Gangås intervjues om kvinneandelen i norske kommunestyrer

Andelen kvinner i kommunestyrene har økt med nesten to prosentpoeng i forhold til valget i 2003, med økningen er så liten at det vil ta over 20 år å oppnå full likestilling dersom kvinneandelen ikke økes raskere.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har foretatt en foreløpig beregning basert på kommunetallene. Den viser at 37,4 prosent av kommunestyremedlemmene er kvinner. Det er en økning på nesten to prosentpoeng fra valget i 2003, da andelen kvinner var 35,5 prosent.
- En fremgang er selvfølgelig gledelig, men den er altfor liten. Det vil ta over 20 år før vi har likestilling i lokaldemokratiet, dersom denne utviklingen ikke forseres, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.
Både kommunalminister Åslaug Haga og barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem sa før høstens kommune- og fylkestingsvalg at de ville vurdere endringer i valgloven dersom kjønnsrepresentasjonen ikke ble vesentlig forbedret etter valget.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har gjennom kampanjen ”Bevisst valg” oppfordret de politiske partiene til å sikre kjønnsbalanse på nominasjonslistene. Andelen kvinnelige representanter har økt mer enn fra 1999 til 2003, men er likevel ikke blitt høyere enn 37,4 prosent på landsbasis.


Topp og bunn

Den laveste kvinneandelen har Sirdal i Vest-Agder med 10,5 prosent. Kommunestyret i Sirdal består av 19 representanter, og ved forrige valg var 6 av dem kvinner. Det ga Sirdal en kvinneprosent på 31,6 prosent. Ved årets valg er imidlertid kun to av de 19 representantene kvinner.
Sula kommune i Møre- og Romsdal har den nest laveste kvinneandelen, med 13,8 prosent. Også i Sula var kvinneandelen ved forrige valg betydelig høyere. Da var sju av 29 kommunestyrerepresentanter kvinner, mot bare fire etter høstens valg.

På toppen av listen over kommuner med høy kvinneandel finner vi Etnedal i Oppland med 66,7 prosent. Hele Oppland fylke scorer høyt på kvinnerepresentasjon etter årets valg, med til sammen 40, 5 prosent kvinner i de 26 kommunene. Bare Oslo med 45,8 prosent og Akershus med til sammen 41,4 prosent kvinner i kommunestyrene ligger høyere. Etnedal økte faktisk sin kvinneandel med over 25 prosentpoeng i forhold til ved valget i 2003. Det er kun 15 representanter i kommunestyret i Etnedal, og i denne perioden vil det være dobbelt så mange kvinner der som menn. Også i Loppa i Finnmark er det 15 representanter. I forrige periode var det 9 menn og 6 kvinner i kommunestyret. Denne gangen ble 9 kvinner og 6 menn valgt inn. Det gir Loppa en andreplass på listen, med en kvinneandel på 60 prosent.

Best likestilt

Målet er imidlertid at kommunene skal ha en jevn fordeling av kvinner og menn i kommunestyrene. En 50-50 fordeling lar seg ikke gjøre, all den tid antallet kommunestyrerepresentanter alltid er et oddetall. Men ser vi på listen over kommunene som har den jevneste kjønnsfordelingen etter høstens valg, finner vi at idealet befinner seg i Mjøsbyene. Lillehammer har 51,1 prosent kvinner i kommunestyret mens har Hamar 48,7. Dermed er de de mest likestilte kommunene i landet når det gjelder kommunestyrerepresentasjon.

  

 

 

En foreløpig oversikt over kjønnsfordelingen i alle landets kommunestyrer finner du her