Mange sykepleiere er bekymret for fremtiden. De jobber deltid, uroer seg over økonomien og føler seg avhengige av ektefellen. Ombudet har mottatt mange henvendelser i kjølvannet av forslaget om lovfestet rett til heltidsstilling.

"Vibeke" er 45 og jobber som helsesøster. Hun skriver:

At helsesektoren spekulerer i og driver rovdrift på oss sykepleiere, er ikke noe nytt. Jeg har sett dette i tretti år. Ingen leger eller sykehusledere snakker så mye om denne utnyttingen. Akkurat derfor trenger vi deg.

Jeg er helt avhengig av mannen min økonomisk. Vi har to barn. Jeg tør ikke tenke tanken engang, hvis kjærligheten kanskje en vakker dag tar slutt.

De siste fem årene har jeg vært råheldig og fått full stilling, fast, som helsesøster. Og nå er jeg 45 år gammel. Jeg håper på nok pensjonspoeng til en liten Kreta tur, når den tid kommer. Men jeg har mine tvil.

Tiden er overmoden for å lovfeste rett til fast heltidsstilling. Jeg har flere helsesøstervenninner som ikke får tilbud om full stilling etter å ha jobbet deltid i flere år i kommunen.