Åge Aleksandersen mottar Bevisstprisen

Åge Aleksandersen, idrettsutøver Stig Morten Sandvik og teatergruppen Panter Tanter har alle utmerket seg i kampen mot usaklig forskjellsbehandling. Onsdag 5. juni hedret ombudet dem med Equalitaspriser.

- Det er en ære å gi Equalitasprisen til så engasjerte mennesker som dette. Vi trenger slike forbilder, sa likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås under utdelingen i Trondheim, onsdag.

Begrunnelsen for prisene:

Åge Aleksandersen har i årevis kjempet mot urettferdighet og undertrykkelse, både her i landet og internasjonalt. Hans engasjement for sårbare grupper har preget både hans hverdag og musikk. Aleksandersen har kritisert den norske kirke for dens behandling av homofile og andre minoriteter, og han har tatt et oppgjør med dem som kriger i religionens navn gjennom låten Tornekrans. Likevel er det kanskje hans engasjement for nasjonale minoriteter som huskes best av mange. Åge, som selv er av romanislekt, har aldri lagt skjul på sitt opphav. Hans åpenhet rundt sin oppvekst og familiebakgrunn har bidratt til å fjerne den skammen som lenge var forbundet med romanibakgrunn.

Stig Morten Sandvik er tidligere toppidrettsutøver og har vært mangeårig aktiv svømmer for Trondhjems Svømme og Livredningsklubb (TSLK) og trener i Trondheim Handikapidrettslag (THIL). Han har 14 års erfaring som landslagsutøver i svømming, med deltagelse i flere nasjonale og internasjonale mesterskap. I dag er han varamedlem i styret til Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund og rådgiver for ULOBA – Andelslag for borgerstyrt personlig assistanse. Som toppidrettsutøver og talsperson har Sandvik vist et tydelig engasjement i forhold til utfordringene som møter personer med nedsatt funksjonsevne i idretten. Gjennom humor, selvironi og klar tale har Sandvik vist at han ikke er redd for å ta opp vanskelig spørsmål eller stille viktige krav når det kommer til å bekjempe diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne og sikring av nyrekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne til idretten.

Panter Tanter Produksjoner, ved Kari Hustad, Sissel Horghagen og Berit Rusten, får ombudets Equalitaspris for sitt store engasjement for menneskerettigheter og minoriteter. Panter Tanter har gjennom sine forestillinger satt søkelys både på nasjonale - og etniske minoriteter. De har invitert med innvandrere og flyktninger til å lage teater sammen med dem og brukt deres kunnskaper og kunstneriske evner til å fortelle deres historier.

Panter Tanter og Stig Morten Sandvik etter prisutdelingen
Panter Tanter og Stig Morten Sandvik etter prisutdelingen

Les om tidligere prisvinnere:
Tromsø kommune får Equalitasprisen
Brantenberg mottok Equalitaspris
Equalitaspris til von der Lippe
Equalitaspris til Dahle og Norman
Sparket igang Bevisstturneen