-Vi er fortsatt ikke i mål når det gjelder arbeidet for likestilling og mot diskriminering, men ”Året for like muligheter for alle” har hjulpet oss et stykke på vei.
Det sa Beate Gangås da hun og Belinda Pyke i EU-kommisjonen idag oppsummerte det europeiske året for like muligheter.

 

EU har utviklet et effektivt vern mot diskriminering på flere grunnlag, var hovedtemaet i innlegget til EU-kommisjonens direktør for Arbeid, Sosiale saker og Like muligheter, Belinda Pyke. Ti år etter Amsterdamtraktaten, har EU utviklet et regelverk som skal sikre mot diskriminering på en rekke områder.
–Men lovverket må utfylles med informasjon til borgerne slik at de vet hvilke rettigheter de faktisk har, sa Pyke. EU må også jobbe med å få mange av sine medlemsland til å implementere regelverket på anti-diskrimineringsområdet. Når regelverket er innlemmet i det enkelte lands lovgivning, gjenstår det å informere borgerne om reglene og hva de betyr i det praktiske liv.
Margrethe Søbstad, seniorrådgiver hos ombudet, påpekte at Norge og EU kan lære av hverandre. EUs vern mot diskriminering av gravide, som Norge må forholde seg til som EØS land, har ført til bedre vern for gravide arbeidstakere.
Søbstad påpekte at Norges diskrimineringsvern, i motsetning til det EUs vern dekker, beskytter folk mot diskriminering på grunn av språk, noe som er svært aktuelt i forbindelse med stillingsannonsering. Å inkludere språk som eget beskyttet diskrimineringsgrunnlag, ville være et viktig fremskritt for EU. Søbstad påpekte også at selv om vernet mot diskriminering i Norge og EU har blitt bedre, er det fortsatt mulig for enkelte å unngå loven. En av utfordringene i denne forbindelse, er når arbeidsgivere tvinger sine arbeidere til å registrere seg som enkeltmannsforetak heller enn å ansette dem som arbeidstakere. Motivet er ofte å unndra seg skatt, men for arbeiderne kan dette også føre til at man faller utenfor lovvernet som først og fremst retter seg mot ansettelsesforhold.
Den største utfordringen på diskrimineringsfeltet er imidlertid å gjøre diskrimineringsregelverket kjent, håndheve det og forbedre det - i Norge, innad i EUs medlemsstater og på EU-nivå, sa Søbstad.

Hvor langt er vi kommet?
Belinda Pyke påpekte at selv om enkelte indikatorer kan brukes for å vise hvor langt anti-diskrimineringsarbeidet er kommet, er det viktig å også kunne se det større bildet. Her løftet hun frem lønnsgapet mellom kvinner og menn som et eksempel: Mens Malta har en lønnsforskjell mellom menn og kvinner på 4 prosent er det likevel slik at forholdsvis få kvinner i Malta er i arbeid. I dette sammenheng er det grunn til å spørre om økt deltagelse for kvinner i arbeidslivet ville ført til et større lønnsgap.
På samme måte kunne Manuela Marinho, prosjektkoordinator fra Portugals Kommisjon for borgerskap og kjønnslikestilling, fortelle at mange portugisiske kvinner jobber fulltid, en velbrukt likestillingsindikator i norsk sammenheng. Men når kvinner portugisiske kvinner fortsatt også har størst ansvar for husarbeidet hjemme, blir det tydelig at fulltidsstillinger i seg selv ikke er en indikator på hvor langt Portugal er kommet når det gjelder likestilling.Bilde av Manuela Marinho
– Det er i Portugal som i andre land; kvinnene er de fattigste, slo Marinho fast, da hun fortalte om sikkerhetsnettet skapt av minstelønnsloven innført for vel ti år siden, og hvordan denne kan sees i en likestillingsperspektiv. I fjor ble ”Parity Law” innført i Portugal, en lov som regulerer partienes nominasjoner til valget og som får innvirkning første gang ved valget i 2009.
Mer informasjon
I løpet av Året for like muligheter for alle, som Ombudet er prosjektkoordinator for i norsk sammenheng, har en rekke aktiviteter blitt gjennomført av norske aktører; ”Synlig og likestilt”-kampanjen i regi av Landsforening for lesbisk og homofil frigjøring, kampanjen mot sexkjøp og menneskehandel, HIVNorges portkortkampanje og informasjonskampanjen om matregler og -restriksjoner i ulike tros- og livssynstradisjoner.
-Samarbeidet og arbeidet for å sikre like muligheter for alle må fortsette. Selv om Året snart er omme, er jobben langt fra ferdig, sa Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås da hun oppsummerte på dagens møte.
Belinda Pyke signaliserte det samme: –Året må få et ettermæle. Samarbeidet mellom EU, de enkelte nasjoner og de lokale organisasjonene har vist at det gir resultater. Hun informerte om at det vil bli laget en rapport som skal presenteres i juni neste år. Det skal også avholdes årlige likestillingstoppmøter.

Se de norske sidene til 2007 - Det europeiske året for like muligheter for alle