De siste 15 årene har det innvandret flere kvinner enn menn til Norge. De fleste har kommet gjennom familieinnvandring.

I perioden 1990-2005 var det nesten dobbelt så mange kvinner (72 000) som menn (38 000) som familieinnvandret. Samtidig var kvinneandelen blant arbeidsinnvandrerne relativt lav med 25 prosent. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Mens over halvparten av kvinnene kom til Norge som følge av familieinnvandring, kom bare en tredjedel av mennene til landet på denne måten. 20 prosent kom som arbeidsinnvandrere mens nærmere 40 prosent av mennene var flyktninger.

En kvart million førstegenerasjonsinnvandrere med ikke-nordisk statsborgerskap innvandret til Norge i årene fra 1990-2005. 7 av 10 bor her fremdeles.