Aker Stadion og arkitekt Kjell Kosberg var de første som la forholdene til rette for funksjonshemmede på et elitestadion. Torsdag fikk de ombudets Equalitaspris som honnør for innsatsen.

- Denne prisen betyr mer enn en arkitektpris. Den skal opp på veggen med en gang, sa en fornøyd Kosberg da han torsdag ble tildelt Equalitasprisen av informasjonssjef Ingeborg Grimsmo i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Mot forskjellsbehandling
Likestillings- og diskrimineringsombudets Equalitaspris deles ut til enkeltpersoner som hver på sin måte har markert seg i kampen mot usaklig forskjellsbehandling. Kosberg har med Aker stadion ikke bare laget et svært inkluderende idrettsanlegg. Sammen med sine oppdragsgivere har han også satt en standard for hvilke hensyn byggherrer av framtidige stadioner bør ta. 
- Det er ikke mulig å få til et bygg som er tilgjengelig for alle dersom ikke byggherrene spiller på lag med arkitekten. Det har de gjort i Molde, og for å understreke viktigheten av et slikt fokus i hele prosessen, ønsker vi også å gi Equalitasprisen til selve stadionet, sa Ingeborg Grimsmo.

God jobb
Det var leder i Molde Fotball, Oddne Hansen svært glad for.
- Vi ønsker at fotballkampene skal være et tilbud til alle, og prisen vi mottar i dag er et bevis på at arkitekt og byggherre gjorde en god jobb da Aker Stadion ble bygd, sa Hansen da han i går tok i mot prisen på vegne av stadioen.

Pionerer
For Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås er Aker stadion og arkitekt Kosberg selvsagte og viktige mottakere av prisen.
- Det er ikke mange år siden Aker Stadion var landets eneste elitestadion som satset på universell utforming. De siste to årene har det heldigvis kommet flere, noe arkitekt Kjell Kosberg og Molde Fotball, som pionerer og forbilder, skal ha ære for. De har satt standarden for hva idrettsanlegg må ta høyde for i sin planlegging og utforming. Slik bidrar de til å redusere diskriminering og utestenging av personer med nedsatt funksjonsevne i idretten, sier Gangås.