NRK trenger flere flerkulturelle journalister. Norsk Rikskringkasting søker nå etter i alt 15 stipendiater for å øke rekrutteringen av flerkulturelle journalister. -Det er flott at NRK nå tar tak i dette, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.


 

NRK er blitt kritisert for lite kulturelt mangfold blant sine journalister og programledere. Nå starter NRK et prøveprosjekt med stipendiater for å øke rekrutteringen av flerkulturelle journalister. Det første kullet på fem personer skal få et halvt år opplæring  og praksis i NRK fra januar 2008. Deretter vil ytterligere to kull på til sammen ti personer, få et stipendiat i NRK.
I en pressemelding fra NRK heter det :
”Målet er at stipendiatene skal kunne produsere for radio, tv og nett etter endt opplæring. NRK er på jakt etter folk med relevant høyere utdanning og/eller journalistisk erfaring. Hensikten er både å oppmuntre flere til å velge journalistyrket og å gi et tilbud om radio- og tv-opplæring til de som har noe journalistpraksis fra før.
Stipendiatene får lønn i opplæringstiden. De har ingen garanti om jobb etter stipendiatperioden.
Formidlingsglede, nysgjerrighet og samfunnsengasjement er grunnleggende kvalifikasjoner for en journalist, og dette er noen av kravene som stilles til søkerne. De må også beherske godt muntlig og skriftlig norsk.
Søknadsfristen er 5. november”.
Kontaktpersoner i NRK er prosjektleder Marianne Mikkelsen, e-post: marianne.mikkelsen@nrk.no, tlf: 91 54 06 26 og rådgiver Siri Tobiassen siri.tobiassen@nrk.no