Karita Bekkemellem støtter ombudets forslag om spørreforbud mot graviditet på jobbintervju. Men ombudet vil gå lenger. Bøtelegging av arbeidsgivere som diskriminerer får støtte fra rødgrønne politikere.

Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås lover sterkere lut i kampen mot diskriminering av gravide jobbsøkere. Gangås har lenge ønsket seg et konkret forbud mot å spørre om graviditet og familieplanlegging under jobbintervju.

Nå får hun støtte fra barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.

Det er tydelig av lovverket ikke beskytter gravide godt nok. Jeg vil så fort som mulig ta initiativ i regjeringen for å få endret lovverket slik at vi kan hindre arbeidsgivere i å spørre om graviditet under jobbintervju, sa Bekkemellem til VG torsdag.

I tillegg til et forbud mot spørsmål om familieforøkelser vil likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås stanse ansettelser der gravide diskrimineres.

– Vi ønsker å gripe inn før jobben er tatt fra den gravide og gitt til en annen, og ikke bare i ettertid. Vi skal rett og slett bli tøffere, sier ombudet.

Ombudet har allerede grepet inn i ansettelsesprosesser og sørget for at den gravide fikk jobben hun var lovet. Nå vil ombudet å gjøre dette oftere.

Arbeidsgivere som fortsetter å diskriminere vil ombudet bøtelegge. Gangås ønsker seg utvidet myndighet til å ilegge tvangsmulkt der likestillingsloven er brutt.

– Vi har ikke tid til å vente på holdningsendringer hos arbeidsgivere. Bare bøter kan virke forebyggende på dem som opptrer kjønnsdiskriminerende, sier Gangås.

Forslagene får støtte fra politikere i de tre regjeringspartiene.

Anniken Huitfeldt, Arbeiderpartiets kvinnepolitiske talsperson, mener mulkt til arbeidsgivere som ikke følger loven, må vurderes som et av tiltakene mot diskriminering av gravide kvinner.

Forrige uke skrev VG at opp mot ti kvinnelige leger så langt i år kan ha mistet jobben på norske sykehus fordi de har blitt gravide.