Likestillings og diskrimineringsombudet ønsker en ny ekteskapslov velkommen.

Partnerskapsloven som ble vedtatt i 1992, gir homofile og lesbiske et dårligere vern enn ekteskapsloven.

- Den gang var en annen rangs ordning nødvendig for å få politisk tilslutning om å gi denne gruppen et rettsvern i forhold til samliv. Forskjellen mellom ekteskapsloven og partnerskapsloven opplever vi i 2007 som urettmessige. De framstår faktisk som diskriminerende i forhold til gruppers rettigheter og pikter i et samfunn, sier Beate Gangås, likestillings- og diskrimineringsombud.

Hun mener det bør være en selvfølge at samliv mellom homofile og lesbiske skal ha samme rettsbeskyttelse som andre grupper.

- Når regjeringen nå vil åpne for at homofile og lesbiske kan få gifte under ekteskapsloven, vil dette bidra til å likestille homofile og heterofile i forhold til blant annet adopsjon, kunstig befruktning og rett til foreldrepermisjon. Det skal bare mangle at denne gruppen ikke skal ha de samme rettigheter som andre når de har de samme behov i forhold til samlivet og i forhold til å ta ansvar for felles barn, avslutter Gangås.