Likestillings- og diskrimineringsombudet har satt i gang gransking for å vurdere om det har skjedd brudd på diskrimineringsloven i ambulansesaken. Både Ullevål universitetssykehus og ambulansepersonalet blir kraftig kritisert i en rapport fra Helsetilsynet i Oslo og Akershus.

 

Rapporten fra Helstilsynet i Oslo og Akershus er den første delen i en rekke undersøkelser rundt ambulanseskandalen. I rapporten blir det slått fast at ambulansefolkene ikke fulgte plikten til å yte øyeblikkelig hjelp, da voldsofferet Ali Farah ble etterlatt i Sofienbergparken i Oslo 6. august i år. En av de to ambulansefolkene var uautorisert, påpeker tilsynet.
I rapporten får Ullevål universitetssykehus kraftig kritikk for ”tegn på alvorlig systemsvikt” i sykehusets prosedyrer, holdningsskapende arbeid og kommunikasjon innenfor ambulansetjenesten. Ifølge dagbladet.no skal det foretas en ekstern granskning av sykehuset som skal foreligge innen utgangen av september.

Diskriminering i helsetjenesten

- Hvis vi skal ha en mulighet til å avdekke diskriminering i samfunnet vårt og bli bedre, er vi nødt til å åpne øynene for at diskriminering faktisk skjer også innenfor det offentlige.
Noe av det viktigste vi kan lære av denne saken er å møte påstander om diskriminering på en mer ydmyk måte og ta historiene på alvor. Først når vi har undersøkt saken, kan vi konstatere om det er diskriminering eller ikke.

Denne saken viser at det er bra at folk bryr seg, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Helseminister Sylvia Brustad sier at hun vil ta ansvar for å rydde opp når det gjelder eventuell diskriminering i helsevesenet. ”Jeg har bedt helseregionene om systematisk å gjennomgå alle sykehus slik at vi er forsikret om at alle mennesker blir ivaretatt uansett bakgrunn”, sier helseminister Sylvia Brustad til Dagsavisen (30.08.07) Helseregionene skal i oktober måned rapportere tilbake om hvordan de vil angripe henstillingen fra Brustad.
Sykehusdirektør Tove Strand ved Ullevål universitetssykehus har tatt selvkritikk etter sine første kommentarer til ambulansesaken. ”Vi bør bli mer varsomme med å trekke bastante konklusjoner når vi bare kjenner en side av saken”, medgir hun.