Kun 17 prosent av landets ordførere er kvinner, og bare 36 prosent av kommunestyrerepresentantene er kvinner. Neste år er det valg. Nå starter Likestillings og diskrimineringsombudet en kampanje for å få flere kvinner i inn lokalpolitikken.

- Den manglende maktbalansen mellom kjønnene er et demokratisk problem. Partienes prioriteringer er avgjørende for å rette opp denne ubalansen, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

En stikkprøve utført av Likestillings- og diskrimineringsombudet i 8 kommuner viser at menn i stor grad ligger an til å dominere listetoppene også ved kommende valg. 32 av 56 lister som er undersøkt har en mann på topp. Bare 7 lister toppes av en kvinne.

Kvotering
Ifølge Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellom vil det med dagens tempo ta 80 år før vi får en jevn kjønnsfordeling i kommunepolitikken. Det er for lenge å vente for både Bekkemellom og hennes regjeringskollega kommunalminister Åslaug Haga.

 - Dersom vi ikke ser vesentlige forbedringer i kjønnsrepresentasjonen etter valget i 2007 er jeg villig til å vurdere kvotering. Det er betenkeligheter med å gripe inn i den frie nominasjonsretten. Jeg har tro på at vi kan få til en endring med det gode. Partiene er ansvarlige for å få til en god kjønnsbalanse, og der har vi en jobb å gjøre, sa Åslaug Haga.

Det er Kommunaldepartementet som finansierer kampanjen som ombudet nå starter. Alle politiske partier har stilt seg bak kampanjen. Det samme har en rekke kvinneorganisasjoner, Kommunenes Sentralforbund og Kvinneuniversitetene.

Mobilisering nå
Likestillings- og diskrimineringsombudet vil mobilisere til innsats i partiene i sluttfasen av nominasjonsprosessen. - Partienes prioriteringer på valglistene har avgjørende betydning for kjønnsfordelingen ved valgresultatet. Nå står vi ved innspurten i nominasjonsprosessen. Mange partier har trolig de fleste kandidatene allerede på plass. Endelig tidsfrist for innsending av valglister til departementet er først 31.3.2007. Det gir fortsatt mulighet til å snu om på prioriteringer! Det er fire måneder igjen, poengerer Gangås. Hun påpeker at annenhver kvinne og mann er viktig, men ikke tilstrekkelig. Det er nødvendig også å ha fokus på førsteplassen.

- Flere kvinner på førsteplassen gir flere kvinner totalt sett, og flere kvinner i maktposisjoner, for eksempel som ordførere, sier Gangås.

Nominasjonsprosessen – så langt
Likestillings- og diskrimineringsombudet har gjort en stikkprøve av nominasjonen i åtte kommuner, totalt 56 lister. Kommunene er et tilfeldig utvalg, men vi har tatt hensyn til spredning i geografi og størrelse. Disse kommunene er med i undersøkelsen:  Vestby (Akershus), Tønsberg (Vestfold,  Risør (Aust-Agder), Austevoll (Hordaland, Luster (Sogn og Fjordane), Kristiansund (Møre og Romsdal), Agdenes (Sør-Trøndelag) og Sørreisa (Troms)

Flest menn på topp
32 av listene vi har undersøkt har en mann på 1. plass, 7 av listene har en kvinne på topp, mens for 17 av partiene er det ennå ikke bestemt hvem som skal stå øverst. 11 av listene har mann både på 1. og 2. plass, mens en liste har kvinner på begge de øverste plassene. Partiforskjeller Utvalget er for lite til å si noe klart om partiforskjeller. Følgene partier har lister med mann på både 1. og 2. plass: FrP, Høyre, KrF, Sp, Venstre og RV.