Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås gratulerer regjeringen Stoltenberg med å være første regjering i Norge med flere kvinner enn menn.

 

Etter dagens endringer i regjeringen, består den av ti kvinner og ni menn. Det gir en prosentandel kvinner på 53 prosent.

-Dette er en milepæl i norske kvinners og menns historie, sier Gangås. Ombudet har sendt en blomst til statsministerens kontor.

Gro Harlem Brundtlands såkalte ”kvinneregjering” fra 1986 hadde 44 prosent kvinner.