Bispedømmerådene har ikke lov til å avvise homofilt samboende jobbsøkere dersom menigheten ikke har bedt om det.

- Likestillings- og diskrimineringsombudet mener det er opp til hvert enkelt menighetsråd å avvise homofilt samlevende prestesøkere. Dersom søkerens samlivsform ikke er noe problem for den menigheten presten skal jobbe i, er det heller ikke lovlig for bispedømmerådet å legge vekt på samlivsformen, sier Lars Christensen, underdirektør hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Menighetene bestemmer
Landets elleve bispedømmeråd foretar i disse dager avstemninger for å avklare hvilket homofilisyn som gjelder i de respektive bispedømmer. For ombudet er det imidlertid viktigere hva den enkelte menighet mener, enn hva bispedømmerådene bestemmer seg for. -Unntaksbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven er ikke ment å beskytte biskopenes styringsrett over bispedømmene eller underliggende menigheter.  Unntaksbestemmelsen er gitt for å beskytte retten til fri religionsutøvelse. Den skjer jo lokalt, og da mener vi at det er mest naturlig at det er menighetene som får bestemme om de ønsker homofilt samlevende prester eller ikke, sier Christensen.

Diskrimineringsunntak
Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at diskriminering på grunn av seksuell orientering er forbudt. Likevel finnes et unntak for stillinger knyttet til religiøse trossamfunn. Unntaket er tatt inn i loven for å beskytte den frie trosutøvelsen. Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok tidligere i høst et brev fra hovedverneombudet i Presteforeningen. Han ønsket å vite hvorvidt Kirkemøtets vedtak om homofile prester var i overensstemmelse med loven. Ombudets svar til Presteforeningen finner du her.

Les uttalelsen