Likestillings- og diskrimineringsombudet tok i imot 288 klagesaker i 2006. Mer enn en tredel gjaldt kjønnsdiskriminering i arbeidslivet.

Her kan du laste ned Praksis 2006.pdf 
 
Juridisk avdeling ga i 2006 veiledning i 794 saker. Av de registrerte veiledningssakene gjaldt 271 kjønnsdiskriminering i arbeidslivet.

Klagesaker grafisk fremstilling

Ombudet tok opp 58 klagesaker på eget initiativ i 2006. Her dreide 25 saker seg om mulig aldersdiskriminering og 15 om mulig brudd på diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet.

Hvert år vil ombudet utgi publikasjonen ”Diskrimineringsjuss i PRAKSIS”. Årets utgave tar for seg et utvalg klagesaker, veiledningssaker, høringsuttalelser og sentrale lovgivningsprosesser fra 2006.

Bestill "Diskrimineringsjuss i praksis 2006" hos e-post: kari.vatle.thomassen@ldo.no