Oslo Tingrett har gitt en tidligere konsulent i Aftenposten medhold i likelønnssaken hun anmeldte for nesten tre år siden.
I januar 2005 klagde Berit Bjerg inn sin arbeidsgiver Aftenposten for indirekte diskriminering. Likestillingsombudet behandlet saken og konkluderte med at lønnsforskjellen på 80.000 kroner mellom henne og en mannlig typograf var brudd på lovens bestemmelser om lik lønn for arbeid av lik verdi.
Saken ble anket til Likestillingsnemda. I januar 2007 fikk hun medhold i at de to stillingene kan sammenlignes. Men fordi Bjerg i løpet av de to årene som har gått har fått ny stilling og ny jobb, mente nemnda det ikke lenger finnes noen lønnsforskjell.
Dette vedtaket har Oslo Tingrett kjent ugyldig.
Bjergs advokat, Christopher Hansteen, fastslår at dommen i Oslo Tingrett styrker Bjergs sak. Men hva som vil skje videre i denne likelønnssaken, kan han ikke si noe om foreløpig.