Etnisk opprinnelse er den hyppigste årsaken til diskriminering, ifølge ferske tall fra EU-kommisjonen. Et stort antall europeere mener det er mye diskriminering i deres land: 62 prosent tror at diskriminering på grunnlag av etnisk opprinnelse forekommer ofte.

Undersøkelsen ”Discrimination in the European Union: Perceptions, Experiences and Attitudes” tallfester diskriminering av roma-folk (sigøynere), av funksjonshemmede, på grunnlag av seksuell orientering, alder, diskriminering på grunn av religion eller tro, og kjønnsdiskriminering.

Oppfattes som diskriminerende
Land som det er naturlig for Norge å sammenlikne seg med kommer dårlig ut på statistikken: Tre av fire svensker og dansker (75 prosent) tror at det er mye etnisk diskriminering i deres land. For hele EU er tallet 63 prosent.

Blant alle spurte sa 51 prosent at de tror det finnes mye diskriminering på grunn av seksuell orientering. 58 prosent av svenskene og 34 prosent av danskene tror det finnes mye slik diskriminering i deres land.

Undersøkelsen spør også om de som svarer har venner av etnisk opprinnelse eller med annen seksuell orientering. De som kjenner noen fra de utsatte gruppene er mer sensitive i forhold til diskriminering av gruppen som helhet.

Holdninger
Den gjennomsnittlige europeer er relativt tolerant i forhold til mangfold i nabolaget. Men det finnes unntak. Å ha en roma (sigøyner) som nabo gjør mange ukomfortable. Tabellen nedenfor er hentet fra rapporten. Oversettelse: LDO

Tabell holdninger til naboer

Egne erfaringer
15 prosent av de spurte har følt seg diskriminert det siste året. Disse fordeler seg med seks prosent som følte seg diskriminert på grunn av alder, tre prosent på grunn av kjønn, to prosent på grunn av etnisk opprinnelse, religion eller funksjonshemning og en prosent på grunn av seksuell orientering. 29 prosent av de spurte hadde opplevd at andre hadde blitt utsatt for diskriminering.

2007 var det europeiske året for like muligheter for alle. Muligens har det hatt en svak virkning. Fra forrige undersøkelse som var i 2006 har diskrimineringen gått litt tilbake. Den største tilbakegangen ser vi i forhold til funksjonshemmede. Tallet på dem som tror at personer med nedsatt funksjonsevne i stor grad blir utsatt for diskriminering har gått ned med syv prosent.

- Dette er interessante tall som vi vil studere. Det er grunn til å tro at vi kan sammenlikne oss med Sveriges tall i denne undersøkelsen. Tallene fra vårt naboland kan tyde på at vi lever i et diskriminerende samfunn, og at mange er klar over det. Som ombud skal vi slå ned på diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, seksuell orientering, alder, funksjonsevne og religion. Vi håper mange som føler seg diskriminert tar kontakt med oss, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Bjørg Unstad.

Les et sammendrag av undersøkelsen her