Minst en av tre kvinner i verden har blitt slått, tvunget til sex eller er blitt misbrukt i løpet av livet. Overgriperen er ofte en som kvinner kjenner godt. Vold mot kvinner og jenter er et universelt problem med enorme proporsjoner, ifølge Unifem.

FNs kvinnefond Unifem arbeider for å fremme kvinners rettigheter og for likestilling mellom kjønnene. I disse dager besøker Unifems leder, spanske Inés Alberdi, Norge.

I møte med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fikk hun orientering om situasjonen for likestilling i Norge, og hvordan ombudet fungerer.

Alberdi har ledet Unifem siden juni 2008. I Norge møter hun blant andre barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Hun besøker Pro-senteret, og møter Care Norge.
 
Unifem har fire strategiske mål for sitt arbeid:
 Å redusere fattigdom og forskjellsbehandling.
 Å stanse spredningen av hiv og aids blant kvinner og jenter.
 Å støtte kvinnelig lederskap hos nasjonale og lokale myndigheter, og ved gjenoppbygging i tidligere konfliktområder.
 Å stoppe vold mot kvinner

Målet med den pågående underskriftkampanjen til Unifem er å samle en million underskrifter som skal overleveres FNs generalsekretær 25. november – den internasjonale dagen mot alle former for vold mot kvinner.

Støtt kampen mot vold mot kvinner, klikk her.