Andelen kvinnelige topp- og mellomledere gikk ned fra 33 til 31 prosent i fjor. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelser. Tallene omfattet både privat og offentlig sektor.

Bjørg Unstad, leder for samfunnsavdelingen hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, er skuffet over tallene.

- Dette er en kraftig påminnelse om at den positive utviklingen med flere kvinner på tradisjonelt mannsdominerte områder ikke kommer av seg selv. I kjølevannet av kvoteringssuksessen i ASA-styrene, de senere års økning av kvinnelige ledere og den høye andelen kvinner innen høyere utdanning, er det lett å ta den positive utviklingen for gitt. Det kan vi ikke tillate oss, sier Unstad.

I et likestillingsperspektiv er tallene fra SSB dyster lesning. Nå utfordrer Bjørg Unstad bedriftene til å ta tak i problemet.

- Bedriftene må gjøre mer for å rekruttere og beholde kvinnelige ledere. Denne nedgangen viser med all tydelighet at dette er et område som krever systematisk og kontinuerlig innsats. Det nytter ikke å tro at dette kommer automatisk, sier Unstad. Hun er overbevist om at bedriftene har mye å vinne på å få flere kvinner inn i ledelsen.

- Alle er enige om at det er viktig med kvinner i ledelsen – ikke bare for å oppnå likestilling i samfunnet, men også fordi det er lønnsomt for virksomhetene, sier hun.