Blant søkere til ingeniørutdanningen øker antall kvinner. For to år siden var 14,3 prosent av de som hadde ingeniør som førstevalg kvinner. I år er tallet 17,8. – En gledelig utvikling. Kvinner ser ut til å foreta yrkesvalg i et litt bredere spekter enn før, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Bjørg Unstad.

I år er 51 prosent av de som har realfag som førstevalg kvinner. Det er første gang kvinner er i flertall i studiet av disse fagene. Dette kommer fram i tall fra Samordna opptak.

Kvinner øker også innenfor økonomisk-administrative fag. Her er det nå 50-50 kvinner og menn innenfor de som har faget som førstevalg.Blant sivilingeniørene er hver fjerde søker kvinne. Det er det samme som i fjor, og en framgang med 2,7 prosent fra 2006.

Når kvinnene samtidig øker i antall også i de tradisjonelle kvinneyrkene, er det naturlig å trekke den konklusjonen at menn dropper utdanning.