Stadig flere personer som har vært yrkeshemmet på grunn av fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming kommer i arbeid, viser en rapport fra SSB. 44 prosent av tidligere yrkeshemmede fikk jobb i 2006, 4 prosentpoeng mer enn året før. Det tok i gjennomsnitt 12 uker før de kom i jobb.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) beskriver i rapporten hvordan yrkeshemmede kom ut i arbeid første halvdel av 2006, med utgangspunkt i Nav-registeret over arbeidssøkere.

Det er stor variasjon mellom tiltakene for å få personer med nedsatt funksjonsevne i jobb. 59 prosent av de yrkeshemmede som hadde avsluttet ordinære arbeidsmarkedstiltak første halvår 2006, var kommet i arbeid i november samme år. Blant de som hadde vært med på spesielle tiltak for yrkeshemmede, hadde omkring 40 prosent fått jobb.

Nav definerer yrkeshemmede som arbeidssøkere som på grunn av fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming har vansker med å få arbeid. De vurderes av Nav med sikte på yrkesmessig attføring eller deltakelse i et attføringstiltak.

Nav driver ordinære arbeidsmarkedstiltak for alle typer arbeidssøkere (også yrkeshemmede), for eksempel AMO-kurs. Arbeidsmarkedstiltak beregnet kun på yrkeshemmede, for eksempel varig tilrettelagt arbeid, kalles spesielle tiltak.

Kun tre prosent av de yrkeshemmede som hadde avsluttet ordinære arbeidsmarkedstiltak i første halvår 2006, hadde uførepensjon i november samme år, mens hele 18 prosent hadde fått uførepensjon blant de som hadde vært på spesielle tiltak for yrkeshemmede.

Rapporten er skrevet av Jørn Ivar Hamre, SSB, og er laget på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Les hele rapporten