En kvinnelig fotballdommer ble ikke oppnevnt som internasjonal dommer høsten 2006, fordi hun på grunn av graviditet ikke hadde dømt kamper i gjeldende sesong.
-Fotballforbundet har brutt Likestillingsloven, fastslår Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Norges fotballforbund oppnevner hvert år et utvalg av landets beste dommere til å dømme internasjonale kamper. Den kvinnelige dommeren hadde blitt oppnevnt flere ganger tidligere. Grunnen til at hun nå ikke ble oppnevnt var at hun, på grunn av graviditet og fødsel, ikke hadde dømt kamper i 2006-sesongen.  Fotballforbundet mente at det var nødvendig å ha dømt kamper sist sesong for å være kvalifisert til internasjonal dømming det påfølgende året.
-Fotballforbundet har brutt Likestillingsloven og har diskriminert en gravid kvinne, gjennom at hun ikke har fått tilbud om en dommerstilling på grunn av graviditet, sier Ingeborg Grimsmo, fungerende Likestillings- og diskrimineringsombud.
At dommeren ikke ble oppnevnt var en direkte konsekvens av hennes graviditetsrelaterte fravær sesongen 2006. Etter ombudets vurdering var det derfor ingen tvil om at hun ble dårligere stilt på grunn av graviditet og fødsel, jf likestillingsloven § 3.
-Jeg ble vraket som internasjonal dommer fordi jeg var gravid. Jeg følte at jeg ble urettferdig behandlet, sier Tony Nordby til TV2 Sporten.
Informasjonssjef Roger Solheim i Norges Fotballforbund sier at forbundet vil anke Ombudets avgjørelse. Solheim sier til TV2 at Nordby er en dyktig fotballdommer, men at forbundet mener de som ble oppnevnt er dyktigere.

Les uttalelsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet her.