Det er viktig å beskytte homofiles rett til å være troende, uansett hvilken religion de tilhører, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

- Vi ønsker et generelt diskrimineringsvern som gir et sterkere vern til lesbiske og homofile. I dag er de bare beskyttet mot diskriminering i arbeidslivet og boligsektoren. Dette bør endres, sier fungerende ombud Bjørg Unstad.

Ombudet støttet nylig et seminar arrangert av Skeiv Verden i forbindelse med Homodagene, hvor et av temaene var religion og homofili, med spesiell fokus på islam.

Koranen tolkes ofte som fiendtlig i forhold til homofili. Men profeten Muhammed dømte aldri homofile, også Koranen tolkes ofte i aller verste mening. Det sa imamene Muhshin Hendricks fra Sør-Afrika og Daayiee Abduallah fra USA på seminaret.

- Homoseksualitet var en akseptert del av samfunnet på 700-tallet da Koranen ble skrevet. Den ble ikke glorifisert, men den var der, sa Abdullah.

De to radikale imamene tok forsamlingen gjennom en grundig tolkning av hvordan homofile blir behandlet i Koranen.

Flere deltakere på seminaret stilte spørsmål og kommentarer til de to. En ung iraker mente at Koranen ikke åpner for homofili. En kvinne fra Midtøsten påpekte at lesbiske er usynlige i Koranen. En muslim fra Bosnia Herzegovina ba tilhørerne ta i betraktning når Koranen er skrevet.

- Homofile finnes i mange muslimske samfunn. Muslimske lærde har mange forskjellige tolkninger. Det er umulig å skille kultur og religion, sa han.
Lars Gule fra Høgskolen i Oslo påpekte at de fleste lærde har et annet syn enn innlederne. - Har de rett? Eller har dere rett, spurte Gule.

- Det er naturlig å ta den tolkningen som passer best for sitt samfunn, sa Hendricks.

- Vi må også se på historien, det gir et bredere utgangspunkt, sa Abdullah.
Gule roste de to for å fremme pluralitet, ikke bare insistere på sine egne standpunkter.

Gard Nielsen fra Åpen Kirkegruppe var positiv til Hendricks og Abdullah, og måten de ser på Koranen med kritisk vurdering av tolkninger og et historisk blikk.

- Slik ser vi også på Bibelen. Kirken har undertrykt lesbiske og homofile i hundrevis av år. Men vi er her. Vi kan ikke tolkes bort. Det er en utfordring for både kirke og moské. Dere gjør verden mer human, gjennom religionen. Stå på! Vi støtter dere, sa Nielsen.

Oddbjørn Leirvik fra Universitetet i Oslo hadde også sans for de alternative tolkningene av Koranen.

- Men hvor langt skal man gå for å forklare? Noen ganger tror jeg vi bare må si at både Bibelen og Koranen er historiske skrifter som vi ikke trenger å utfordre, sa han.

- Troende burde langt oftere utfordre de ortodokse tolkningene. Dessverre har vi opplevd at norske muslimske menigheter ikke har stilt opp når vi har invitert dem til å møtes, sa Abdullah.

En forsker fra Høgskolen i Agder har forsket på islam og homofili.
Han skisserte flere typer muslimer: - De konservative mener homofile at må straffes, at det er en sykdom, noe du ikke er født med. De moderate ser på homofili som en test fra Gud, noe du må overvinne. Likevel mener de at også homofile kan komme til himmelen, om de gjør svært mange gode gjerninger. Den radikale muslimen har funnet andre måter å lese Koranen på, slik at de kan leve som homofile, sa han.

Ombudet mener dette er en viktig debatt.

- Vi ønsker å fjerne unntaksbestemmelsene i likestillingsloven og arbeidsmiljøloven i forhold til livssyn og trossamfunn. Målet er at det skal stilles strengere krav til saklig begrunnelse hvis et trossamfunn nekter å ansette lesbiske og homofile, sier Elisabeth Lier Haugseth, leder for juridisk avdeling hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.