IT-bedriften Kantega er kåret til Norges mest familievennlige arbeidsplass for 2008. I dag mottok de Gullriset fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen overrakte prisen.

Manuela Ramin-Osmundsen- Likestilt foreldreskap er en viktig nøkkel til likestilling i arbeidslivet. Hvis målet er likestilling, må menn få mer ansvar hjemme. Derfor går gullriset i år til en bedrift som har lagt til rette for farsrollen, sa Ramin-Osmundsen da hun i dag overrakte Gullriset til IT-bedriften Kantega.

Mye ord, lite handling
En fersk undersøkelse viser at 70 prosent av norske menn ønsker seg lengre foreldrepermisjon. Likevel er det bare 18, 4 prosent som tar mer enn den lovfestede fedrekvoten på seks uker. Arve Juritzen, medlem av Gullriset-juryen og mannspanelet, mener både politikere og bedriftsledere må ta større ansvar.

Arve Juritzen- Det blir mye festtaler og lite handling når det gjelder menn og likestilling. Som fedre er menn grovt diskriminert i dag. Bedrifter må oppfordre menn til å bruke tid på familien sin, sa Juritzen på dagens prisutdeling.

Kantega går foran
Kantega er en av få bedrifter som gjør nettopp det.  De skiller seg ut blant årets foreslåtte kandidater for sin fleksible holdning til permisjon i forbindelse med barn, familie, sykdom eller studier. Mens ni av ti fedre med rett til fedrekvote benytter seg av retten til seks ukers permisjon, utmerker Kantega seg ved at alle fedre tar ut mer enn fedrekvoten. I 2007 delte to av fire permisjonen 50-50 med mor.
- Årets Gullrisvinner er en foregangsbedrift som gjenspeiler ansattes ønsker og krav til et moderne arbeidsliv, sier generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS), Anne-Karin Nygård.

Anne-Karin Nygård, NKSTradisjonsrik pris
Dette er femte gang NKS deler ut Gullriset. Hensikten med kåringen er å sette søkelys på arbeidsgivere som tilrettelegger for en god balanse mellom karriere og familieliv. I juryen for Gullriset 2008 sitter generalsekretær i NKS, Anne-Karin Nygård, fungerende likestillings og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo, Ole B. Nordfjell fra Reform (ressurssenter for menn), Årets forretningskvinne 2006 og konsernsjef i Ulsteinkonsernet, Gunvor Ulstein og Arve Juritzen, selvstendig næringsdrivende.