En ny rapport som kartlegger likestilling og mangfold i norsk idrett presenteres på et heldags seminar på Norges idrettshøgskole onsdag 12. november. Rapporten er et resultat av et samarbeid mellom forskere på idrettshøgskolen og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Undersøkelsen har blant annet sett nærmere på:

  • Kjønnsfordelingen blant utøvere, trenere, ledere og tillitsvalgte.
  • Tiltak for å rekruttere og å beholde personer fra underrepresenterte grupper.
  • Tiltak for å forebygge og å håndtere rasisme, homofobi og trakassering.

Du kan lese mer om konferansen her.