Mens mange festivaler denne sommeren har fått kritikk for mannsdominans, har Varangerfestivalen i Vadsø valgt å gå motsatt vei. Alle hovedartistene på festivalen som går av stabelen 6.-10. august er kvinner, og de kommer fra hele verden. Likestillings- og diskrimineringsombudet synes festivalen fortjener heder for innsatsen, og sender blomster.

- Takket være Varangerfestivalen kommer festival-Norge totalt sett mer positivt ut når det gjelder likestilling mellom kvinnelige og mannlige artister. Vi håper dette vil inspirere andre festivaler til en bedre kjønnsbalanse når de velger artister, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.
Ombudet har merket seg at blant 17 trekkplastre på Quart-festivalen, Hovefestivalen, Øya og Norwegian Wood er det bare én kvinne. Det er Alanis Morissette. Av 23 navn (band og artister) er 85 menn og fire kvinner. Varangerfestivalen har i tillegg til å velge å bruke bare kvinner på plakaten, satset på et stort etnisk mangfold.