Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å forbeholde ti uker av foreldrepermisjonen til far, en økning fra seks uker. - Jeg er skuffet over at Regjeringen ikke har gått lenger i å forbeholde mer av permisjonstiden til far. En økning er bra, men fortsatt er bare om lag en femtedel  forbeholdt pappa, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.

To av ukene som far nå får enerett til blir lagt til permisjonstiden, som økes fra 54 uker til 56 uker med 80 prosent lønn, eller fra 44 uker til 46 uker med full lønn. To uker tas fra den delen av permisjonen som foreldrene fritt har kunnet disponere.

Erfaring viser at de fleste fedre ikke tar ut mer enn den permisjonstiden som er forbeholdt dem. Om lag 18 prosent tar ut mer enn pappa-ukene.

Ombudet mener at en tredeling av foreldrepermisjonen vil styrke likestillingen. En tredjedel vil da være forbeholdt mor, en tredjedel forbeholdt far, og resten kan mor og far dele som de vil.

- Målet er likestilling i hjemmene når det gjelder omsorg for barn og likelønn i arbeidslivet. Fordelingen av foreldrepermisjonen viser seg å være en nøkkel til likestilling, derfor går vi inn for en tredeling, sier Grimsmo.

Hun er svært skuffet over at far fortsatt ikke får selvstendig opptjeningsrett til permisjon. Dersom mor ikke har tjent opp rett til permisjon, mister far retten til å få betaling for sine uker.

- Her har Regjeringen ikke fulgt opp sine løfter fra Soria Moria-erklæringen, sier Grimsmo.